Nacházíte se: PERSONAL REALITY » Nemovitosti » Prodej, Pozemky pro bydlení, 5918m² - Tuhaň

Prodej, Pozemky pro bydlení, 5918 - Tuhaň, Ev.č.: 00597

GOPR0207
mapa1
studie
GOPR0210
mapa2
mapa3
mapa4

Kontaktujte makléře

Michaela MourkováMichaela Mourková
+420 737 364 296
[email protected]
MělníkMělník
Nová 209/13
Mělník
+420 604 255 250
[email protected]
Cena5 200 000 Kč
včetně provize
KategoriePozemky pro bydlení
LokalitaTuhaň
OkresMělník
Plocha pozemku5.918 m²
Poloha objektuSamostatný
ZástavbaVenkovská
Popis

Nabízíme k prodeji soubor pozemků o celkové ploše 5918 m2 v obci Tuhaň. Na pozemky byla vypracována územní studie. Informace jsou dostupné na internetu. Případně zašlu e-mailem.
Inženýrské sítě - na pozemek lze zavést elektřinu (v dosahu), odpad svést do jímky, studna. Veškeré informace poskytneme telefonicky případně osobně na prohlídce.

Pozemek p.č. 710/43 je plocha BV - určená k výstavbě venkovského bydlení 1653 m2

Pozemek p.č. 710/49 je plocha NSpzv - plocha smíšená nezastavěného území přírodní, zemědělská, vodohospodářská - NSi Plochy smíšené nezastavěného území 3767 m2. Hlavní využití: využití je smíšené a v ploše přítomné využití je uvedeno příslušným indexem i: p - přírodní: pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, lokální ÚSES, významné krajinné prvky ze zákona; ochrana přírodních hodnot je nadřazena ostatním funkcím v dané ploše, z - zemědělská: zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu, s výjimkou velkovýrobních forem obhospodařování, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství (s výjimkou areálů zemědělské výroby), l - lesnická: pozemky určené k plnění funkcí lesa, nové zalesňování, přípustná jsou nezbytně nutná opatření a stavby pro lesní produkci v - vodohospodářská: využití plochy je podřízeno existenci záplavového území, x - specifická. Přípustné využití: - v plochách s indexem z: ohrazení pastevních areálů a výběhů pro koně, - stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství (s výjimkou areálů zemědělské výroby), - v plochách s indexem l: oplocování lesních školek; stavby, zařízení a jiná opatření nezbytná pro lesnictví, - ve všech plochách: vodní plochy a toky. Podmíněně přípustné využití ve všech plochách:: - nezbytné stavby liniové technické infrastruktury, - nezbytné účelové komunikace, - pěší cesty, cyklostezky, Podmínka: umístění ani provoz těchto staveb a zařízení nesmí být v rozporu se zájmy ochrany přírody. Nepřípustné využití: - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, - stavby pro zemědělskou výrobu s výjimkou přípustného využití, - stavby pro rodinnou a hromadnou rekreaci, tábořiště, - stavby pro těžbu nerostů, - stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu s výjimkou nezbytných účelových cest a nezbytných liniových staveb technické infrastruktury, - fotovoltaické a větrné elektrárny, - vysílače a stožáry mobilních operátorů, - oplocování s výjimkou přípustného využití, - v plochách s indexem v - využití, které je neslučitelné s existencí záplavového území a jeho aktivní zóny.

Pozemek p.č. 710/66 - ideální polovina z 498 m2 (komunikace).

Rádi Vás po pozemku provedeme a sdělíme veškeré informace. Volejte makléřku.